Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
1883/UBND-VHTT
02-07-2024
76/TB-UBND
01-07-2024
67/QĐ-UBND
25-06-2024
1810/UBND-PCTT
25-06-2024
3274/VP-NC
27-06-2024
64/KH-UBND
04-06-2024
1570/UBND-PCTT
05-06-2024
59/QĐ-UBND
05-06-2024
65/KH-UBND
04-06-2024
66/KH-UBND
05-06-2024
1135/UBND-CA
16-05-2024
140/UBND
17-05-2024
143/UBND
17-05-2024
54/TB-UBND
13-05-2024
115/UBND
26-04-2024
52/KH-UBND
14-05-2024
47/QĐ-UBND
14-05-2024
224/KH-BCĐ
13-05-2024

About