Skip to main content

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY THÀNH CÔNG?

BẮT ĐẦU MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG THẬT SỚM

Bản chất của con người là sẽ không đi tìm nguồn lực cho đến khi bạn cần đến chúng. Tuy nhiên, những mối quan hệ được xây dựng sớm luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Hãy tìm kiếm mối quan hệ với một nhân viên ngân hàng trước khi bạn cần đến nó. Trong khi không có nơi bí mật nào mà người cho vay hay tụ tập để bạn tiếp cận họ thì bạn có thể tham dự các sự kiện hoặc nhờ giới thiệu từ những người quen trong mạng lưới của bạn, chẳng hạn như luật sư, kế toán viên hoặc các doanh nhân và các chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng một mối quan hệ ngân hàng từ tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng và các sản phẩm ngân hàng khác. Nuôi dưỡng mối quan hệ này sẽ tạo nền tảng vững chắc khi bạn cần đến một khoản vay.

NHẬN TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA BẠN THEO THỨ TỰ

Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn có sự liên kết chặt chẽ với sự thành công về tài chính của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa rằng tín dụng của cá nhân bạn sẽ là một yếu tốcó thể bảo đảm cho một khoản vay. Hãy để tâm đến khoản nợ của riêng bạn và làm tăng điểm số tín dụng của bạn trước khi tìm kiếm nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp.

CÓ KỸ NĂNG TỔ CHỨC

Một cách để có được điều bạn muốn từ một nhân viên ngân hàng là giúp cho công việc của họ dễ dàng hơn. Hãy giúp họ giúp bạn tiếp cận nguồn vốn bằng các tương tác kỹ lưỡng và chu đáo. Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính trước khi gặp gỡ. Nếu họ yêu cầu các tài liệu, hãy gửi cho họ tất cả trong một email với một danh sách kiểm tra hoặc bản tóm tắt rõ ràng cho thấy sự tích cực của bạn. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều ngân hàng nhấn mạnh việc thiếu kỹ năng tổ chức (hay nhận thức về chúng) là một rào cản lớn của việc cho vay.

HIỂU RÕ NHỮNG CON SỐ CỦA BẠN

Trong khi các nhà đầu tư vốn chủ sở hữu được bù đắp bởi sự tăng trưởng của công ty, ngân hàng hoặc bên cho vay khác được bù đắp bởi việc bạn hoàn trả lại khoản vay của bạn với một khoản lãi suất nhỏ. Điều này có nghĩa rằng họ không thể chấp nhận cùng loại rủi ro như các nhà đầu tư vốn chủ sở hữu mà chỉ thường tập trung vào tài sản, dòng tiền của bạn hoặc cả hai. Hãy nắm rõ những gì bạn có thể sử dụng như tài sản thế chấp hoặc dòng tiền mặt bạn tạo ra mỗi năm là bao nhiêu để trả lại khoản vay, vì đây là những số liệu đặc biệt quan trọng đối với bên cho vay.

SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG

Nếu bạn bị choáng ngợp và không biết phải bắt đầu quá trình từ đâu, hoặc cần giúp đỡ để tạo lập kế hoạch kinh doanh hoặc kế hoạch tài chính, hãy thử sử dụng những nguồn lực địa phương như SCORE và SBA, phương thức cung cấp kho tàng tài nguyên cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân tham vọng.

NGUỒN : SAGA.VN

About