Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khối phố trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024
Số hiệu văn bản
59/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About