Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Phòng chống, ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024
Số hiệu văn bản
65/KH-UBND
Ngày ban hành
04-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About