Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tuyên truyền về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đông Kinh
Số hiệu văn bản
66/KH-UBND
Ngày ban hành
05-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About